Mikä ihme on bleed? - Painosanaston lyhyt oppimäärä

Mikä ihme on bleed? - Painosanaston lyhyt oppimäärä

Naukkarit, leiskat, nuuttaukset ja rullaukset. Painokoneiden jyrinän seasta huudellaan kaikenlaisia outoja sanoja. Tässä on meidän kokoelmamme.

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V

A

Absorptiokyky

Paperin kyky imeä nesteitä kuten vettä tai mustetta.

AD, art director

Henkilö, joka työskentelee visuaalisena suunnittelijana, ulkoasun suunnittelijana, taittajana tai mainonnan suunnittelijana. Vastaa siis töiden ulkoasusta.

Ajettavuus

Paperin käyttäytyminen painokoneessa sekä sitä seuraavissa jälkikäsittelykoneissa. Ajettavuus vaikuttaa painoprosessin nopeuteen ja varmuuteen.

Ajoleveys

Etiketin leveys yhdessä välin kanssa seuraavaan etikettiin. Tämä voi vaikuttaa hintaan merkittävästi, sillä se määrittää etikettien määrän vaakasuunnassa.

Aineisto, painoaineisto

Aineistolla tarkoitetaan lähes aina asiakkaan tai graafikon toimittamia tiedostoja, jotka painetaan.

Aineisto-ohje

Aineisto-ohjeessa painava taho määrittää, minkälaisessa muodossa painoaineisto tulee toimittaa. Täältä voit katsoa Ainesmestarien aineisto-ohjeen.

Painosanasto jakaja

B

Bittikarttakuva

Bitmap-kuva, joka koostuu ainoastaan pikseleistä eikä vektoreista.

Bleed (leikkausvara)

Painotuotteen reunojen ulkopuolelle leikkausta varten jätettävä tila.

Briefaus, briiffi

Suunnittelun toimeksianto, jossa tilaaja kertoo suunnittelijoille, mitä hän haluaa ja antaa suunnittelijoille tarvittavan tiedon ja materiaalin.

Bulkki

Paperin tiheyden käänteisarvo eli ominaistilavuus. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia.
Sanomalehtipaperi bulkki n. 1,2
Hiokkeeton offset-paperi bulkki n. 1,3
Taidepainopaperi bulkki n. 0,8

Bulkkitavara

Massatuote, joka ei herätä intohimoa. Painokontekstissa esimerkiksi sanomalehtipaperia voidaan sanoa bulkkitavaraksi.

Painosanasto jakaja

C

CMYK eli prosessivärit

Painatuksessa käytettävät nelivärisarjan värit C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=key (musta). Lue lisää CMYKistä.

CIELAB, CIELUV

Standardoituja värinesitystapoja, joiden numeeriset arvot vastaavat ihmisen havaintokykyä.

Coldset-Offset

Offset-painomenetelmä, jossa käytetään nopeasti kuivuvia painovärejä. Tällöin kuivausuunia ei tarvita. Lue lisää Offset-painatuksesta.

Copyright

Tekijänoikeus

Painosanasto jakaja

D

Digitaalinen painaminen

Alkuperäinen materiaali siirretään sähköisesti suoraan painokoneen tietokoneeseen, joka muuntaa tiedot painomalliksi. Kutsutaan myös elektroniseksi painamiseksi.

Digitaalivedostus

Vedostaminen suoraan tiedostosta

Dispersiolakka

Vesiohenteinen infrapunavalolla kuivattava painokonelakka, joka antaa hyvän kiillon.

DPI, Dots Per Inch

Pisteiden lukumäärä tuumalla. DPI on mitta yksikkö, joka kuvaa, kuinka tarkasti tulostusprosessi tuottaa yhden tuuman matkalla olevat pisteet. DPI:tä käytetään myös yleisesti kuvien skannausresoluution ilmaisemiseen, minkä tulisi tapahtua PPI (Pixels Per Inch) -mittayksiköllä.

Dummy

Painotuotteen paperimalli. Sen koko vastaa tuotteen lopullista kokoa ja laajuutta.

Painosanasto jakaja

E

Elektrofotografia

Sähköisesti varatun puolijohdepinnan valoherkkyyteen ja valottamiseen perustuva kopiointi- ja tulostusmenetelmä. Digitaalisen painamisen perustekniikka.

Elinkaari, life cycle

Tuotteen elinkaari, sisältää tyypillisimmillään mm. seuraavat vaiheet: raaka-aineiden hankinta, materiaalien, osien ja komponenttien valmistus, lopputuotteen valmistus, jakelu, käyttö, uudelleenkäyttö, kierrätys ja loppusijoitus.

EPS

Encapsulated PostScript, tiedostomuoto, jota käytetään siirrettäessä informaatiota toisesta ohjelmasta toiseen. Esimerkiksi vektorimuotoisen logon voi siirtää EPS-tiedostona taitto-ohjelmasta toiseen.

Etiketin koko

Etiketin mitat ilmaistaan millimetreinä leveyden ja korkeuden suhteen (leveys = etiketin mitta tarrarullan leveyssuunnassa, korkeus = mitta etiketistä avattaessa rullaa pituus- /juoksusuunnassa). Etiketeistä voit lukea lisää täältä.

Etsaus

Valotuksessa jääneiden roskien tai muiden jälkien poistaminen ei-painavalta pinnalta.

Euro-offset

Offset-menetelmälle määritetty eurooppalainen väristandardi (DIN 16 539). Lue lisää Offset-painatuksesta.

Painosanasto jakaja

F

Fleksopaino

Fleksopaino, eli kohopainomenetelmä, joka on kokenut paljon kehitystä. Alun perin se soveltui yksinkertaisiin pakkauspainatuksiin, mutta laadun osalta se kilpailee nykyään offsetin ja kohopainon kanssa. Lue lisää Fleksopainosta.

Fleksografia

Tarkoittaa käytännössä samaa kuin flexopaino.

Foliointi

Foliointi tarkoittaa ohuen metallikalvon painamista etikettiin. Yleensä käytetään hopea- tai kultasävyjä, mutta saatavilla on myös muita värejä. Tämä tekniikka liittyy lämpö- tai kylmäpreeglaukseen ja se toteutetaan käyttäen työkalua tai painolaattaa.

Formaatti

Painotuotteen tai arkin koko ja muoto esimerkiksi A4

Painosanasto jakaja

G

GIF

Kuvatiedostomuoto, jota käytetään etenkin internetissä ja lyhyissä animaatiossa. GIF on ns. matalaresoluutio RGB -tiedosto. Näin ollen GIF-tiedostoja ei kannata käyttää painoainestojen suunnittelussa.

Graafiset paperit

Erityisesti painotuotteisiin tarkoitetut paperit.

Grammapaino

Grammapaino kuvaa paperin painoa. Yleensä suurempi grammapaino tarkoittaa myös paksumpaa paperia. Grammapainon yksikko on g/m2 eli yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina. Samaa tarkoittavat myös pintapaino, neliömassa ja neliöpaino.

Painosanasto jakaja

H

HD-flekso 

HD-flekso viittaa digitaalisten painolevyjen valmistusmenetelmään. Tämä menetelmä tuottaa korkealaatuisempaa painojälkeä verrattuna tavallisiin digitaalisiin painolevyihin fleksopainatuksessa.

Heatset-Offset

Offset-rotaatio, jossa painovärit käyvät kuivausuunissa. Lue lisää Offset-painatuksesta.

Hiuslinja

Hiuslinjalla tarkoitetaan yhden tulostuspisteen paksuista linjaa. Suunnittelija on siis otettava huomioon tulostusresoluutio, jotta kaikista ohuimmatkin linjat tulostuvat.

Hybridipainaminen

Hybridipainaminen viittaa useiden eri painomenetelmien yhdistämiseen samassa painotyössä.

Hylsy

Pahvinen rulla, ympärille kierretään etikettejä. Hylsyä voidaan kutsua myös keskiöksi.

Painosanasto jakaja

I

ICC

Lyhenne kansainvälisestä värikonsortiosta, joka on kehittänyt metodit, joilla kuvataan väriesitysten laskentatavat laitekohtaisista ja laitteista riippumattomista värintoistoista.

ICC-profiili

Tiedosto, joka välittää tiedot jonkin laitteen (kuten skanneri, näyttö, tulostin tai painokone) värintoiston ominaisuuksista ICC-yhteensopivalle ohjelmalle, esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmalle.

In-mould-etiketti (IML)

In-mould-etiketti on etiketti, joka valetaan kiinni muovimateriaaliin käyttämällä lämpöä sen sijaan, että käytettäisiin liimaa. IML-etiketti peittää suuremman osan pakkauksesta ja välittää viestin tehokkaammin. Etiketeistä voit lukea lisää täältä.

ISO-vaaleus

Paperin vaaleuden mitta. ISO mitataan 457 nanometrin aallonpituudella standardioloissa.

Painosanasto jakaja

J

JPEG, JPG

Pakattu kuvatiedostomuoto, joka muuttaa bittikarttakuvan vähemmän tilaa vievään muotoon. Tässä yhteydessä voidaan käyttää "Quality-arvoa", joka pienentää tiedostokokoa, mutta samalla heikentää kuvan laatua merkittävästi.

Jälkikäsittely

Kaikki toimenpiteet, jotka suoritetaan varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle. Jälkikäsittely voi sisältää toimintoja kuten leikkaus, taitto, stiftaus, liimaus, perforointi ja stanssaus.

Jälkipainatus

Valmiin painotuotteen etu- tai takakanteen erikseen lisättävä logo, teksti tai kuva.

Jälkipoltin

Heatset-painatuksessa kuivausuunista tulevan savukaasun polttaminen erittäin korkeassa lämpötilassa ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Jäykkyys

Paperin taipumisen vastus. Jäykkyyden kannalta merkittävin mitta on yleensä paperin paksuus.

Painosanasto jakaja

K

Kartonki

Paksuhko kankea paperi, joka yleensä valmistetaan monikerroksisena. Kartongin neliömassa on noin 170 - 600 g/m2.

Kerrosetiketit

Kerrosetiketit, eli monisivuiset etiketit. Näitä käytetään, kun painettavaa tietoa on paljon.

Koholakka

Koholakkaa käytetään kohokuvioiden luomiseen etikettiin, esimerkiksi pistekirjaimet (Braille) tai koristeet.

Kiilto

Paperin tai lopputuotteen kiilto, on sen kyky heijastaa siihen tietyssä kulmassa suunnattua valoa.

Koevedos

Yksittäinen tuote tai erä painotuotteesta, joka toimitetaan työn teettäjälle hyväksyttäväksi.

Kontrasti

Vaalean ja tumman alueen ero kuvassa tai muussa aineistossa.

Korkopainatus (Kohopainatua, Preeglaus)

Korkopainatus, eli etikettimateriaalin kohokuviointi, luo syvän vaikutelman.

Kuiva-offset

Laakapainomenetelmä, jossa ei-painavaa pintaa ei kostuteta vedellä; värin tarttuminen estetään pinnan luonteen vuoksi, sillä se hylkii väriä. Lue lisää Offset-painatuksesta.

Kuumafolio

Kuumafoliolla ja lämmitetyllä painolevyllä voidaan painaa erilaisia logoja sekä kiiltäviä materiaaleja, kuten hopeaa, kultaa, kuparia ja muita. Tämä menetelmä mahdollistaa myös vaikeasti toteutettavien "hologrammien", kuten "spektrin", painamisen. Ohut kalvo asetetaan painolevyn ja materiaalin väliin ja ne painetaan yhteen lämmön vaikutuksesta.

Kuumafoliointi

Kuumafoliointi mahdollistaa erilaisten logojen painamisen sekä kiiltävien materiaalien, kuten hopean, kullan ja kuparin, käytön. Samoin se mahdollistaa vaikeasti toteutettavien "hologrammien", kuten "spektrin", painamisen. Ohut kalvo asetetaan painolevyn ja materiaalin väliin ja ne painetaan yhteen lämmön vaikutuksesta. Kalvo tarttuu materiaaliin painolevyn mukaisesti.

Kylmäfoliointi, cold-foil

Kylmäfoliointi on menetelmä, jossa käytetään UV-kovettuvaa liimaa ja foliota perinteisten offset- tai fleksopainokoneiden kanssa. Foliota voidaan applikoida tarkasti myös korkearesoluutioisesti.

Painosanasto jakaja

L

Laakapaino

Tekniikka, jossa ero painavan ja ei-painavan pinnan välillä perustuu painolevyn pintaenergian eroihin, eli pinnat voivat olla joko vettä vastaanottavia tai vettä hylkiviä.

Laakapainovärit

Öljymäisiä värejä, jotka eivät sekoitu veteen.

Laakapainoyksikkö

Järjestelmä, joka siirtää väriä paperille laakapainotekniikassa. Tämä järjestelmä sisältää painolevyn, kumi- ja puristussylinterit sekä vesi- ja värilaitteet.

Lakkaus

Painetun pinnan tai sen osien, kuten kuvien, päällystäminen lisätäkseen kiiltoa ja värikylläisyyttä tai suojatakseen painopintaa.

Laminointi

Laminointi on ohut muovinen suojakalvo, joka kiinnitetään painojäljen päälle. Tämä toimii vaihtoehtona lakalle.

Laskostettu etikettinauha

Laskostettu etikettinauha toimitetaan jatkuvana nauhana, joka on perforoitu ja taitettu sopivaan etikettimäärään. Etiketeistä voit lukea lisää täältä.

Lay-out (leiska)

Asettelu, luonnos, painotuotteen sommitelma.

Leikkausvara (bleed)

Painotuotteen reunojen ulkopuolelle leikkausta varten jätettävä tila.

Liima

Liima voi olla pysyvää, irtoavaa tai pakasteliimaa. Erikoistilanteisiin on olemassa myös muita vaihtoehtoja.

Linerless

Linerless-etiketit ovat itseliimautuvia etikettejä, joissa ei ole taustapaperia. Etiketit ovat rullassa ja niissä on etupuolella suojaava pinnoite estämässä tarttumisen toisiinsa.

Linssietiketit

Linssietiketit päällystetään lakkakuplalla, mikä antaa tarralle kolmiulotteisen vaikutelman.

Lisäväri

Yleensä koristekäyttöön tarkoitettu väri, joka lisätään mustan lisäksi. Tämä voi olla esimerkiksi PMS-väri tai prosessiväri.

Liuotin

Haihtuva aine, jota käytetään säätämään painovärin juoksevuutta eli viskositeettia. Esimerkiksi syväpainossa liuotinta käytetään säätämään värinsiirtoa ajonopeuden mukaisesti.

Lämpösiirtotulostus

Lämpösiirtotulostuksessa väri siirtyy värinauhasta tarraan lämmön avulla. Tämä tekniikka tuottaa pitkäikäistä ja kestävää tulostusjälkeä.

Lämpötulostus

Lämpötulostuksessa (tunnetaan myös nimellä suoralämpötulostus) käytetään lämpöherkkiä materiaaleja ja tulostusjälki syntyy tulostimen kuumenevan kirjoituspään avulla.

Lämpöherkkiä

materiaaleja kutsutaan myös termomateriaaleiksi. Nämä eivät ole ihanteellisia pitkäaikaiseen merkintään, koska tulostusjälki haalistuu ajan myötä.

Painosanasto jakaja

M

Makkeli, makulatuuri

Ensimmäiset painosta tulevat huonolaatuiset painotuotteet. Saattaa myös tarkoittaa yleisesti virheellistä painotuotetta.

Mattalakka

Himmeäpintainen (vähemmän kiiltävä) lakka.

Mattalaminointi

Himmeällä polypropyleenikalvolla toteutettava laminointi.

Mestari

Kokenut painaja.

Märkäliimattavat etiketit

Märkäliimattavissa etiketeissä liima levitetään samalla prosessilla, kun etiketti kiinnitetään pulloon, lasiin tai purkkiin. Tämä on yleistä esimerkiksi olut-, virvoitusjuoma- ja elintarvikeetiketeissä. Etiketeistä voit lukea lisää täältä.

Painosanasto jakaja

N

Naukkari

Painokoneessa oleva tartuntalaite, jolle on jätettävä tila painoarkilta.

NFC

Near Field Communication, eli NFC, on erityinen transponderi ja tapa tallentaa tietoa RFID-sirun alle etiketissä.

Neliömassa

Neliömassa kuvaa paperin painoa. Yleensä suurempi grammapaino tarkoittaa myös paksumpaa paperia. Neliömassan yksikkö on g/m2 eli yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina. Samaa tarkoittavat myös pintapaino, grammapaino ja neliöpaino.

Nuuttaus

Paperiin puristettava ura, joka tehdään taittamisen helpottamiseksi. Lue lisää nuuttauksesta.

Painosanasto jakaja

O

Offset-paino

Yleisesti käytetty painomenetelmä, jossa painoväri siirtyy painolevyltä (yleensä kumisylinterin kautta) painettavalle materiaalille, yleensä paperille. Lue lisää Offset-painatuksesta.

Offset-arkkipainokone

Yleensä laakapainokone, jossa painoväri siirretään offset-menetelmällä, ja paperi syötetään yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina.

Offset-rotaatio

Painokone, jossa painoväri siirretään offset-menetelmällä, ja paperi syötetään koneeseen rullalta.

Opasiteetti (opacity)

Paperin tai elementin läpinäkymättömyyden mitta; läpinäkymättömällä paperilla on korkea opasiteetti.

Osaliimaus

Osaliimaus tarkoittaa, että vain osa etiketistä on käsitelty liima-aineella.

Painosanasto jakaja

P

Painopelti

Taipuisa metallilevy, jota käytetään offset-painokoneessa yhden painoarkin painamiseen. Painopelti sijoitetaan sylinterin ympärille, josta se siirtää painovärin kumikangassylinterille. Tämä kumikangassylinteri puolestaan siirtää painovärin painomateriaalille.

Painos

Yksi tai yhdellä kerralla tehtävä painoerä.

Pantone (PMS)

Yksi merkittävimmistä ja hyödyllisimmistä värien määritystekniikoista on Pantone-järjestelmä, joka tunnetaan myös nimellä PMS (Pantone Matching System). Pantone-järjestelmää käytetään yksinomaan lisäväreinä. PMS-värit sekoitetaan ennen kuin ne painetaan, varmistaen, että lopullinen väripinta on tiivis ja painoväri vastaa haluttua värisävyä. Lue lisää Pantonesta.

PDF, Portable Document Format

PDF on Adoben luoma tiedostomuoto, joka perustuu PostScript-kieleen. Se on käyttöjärjestelmäriippumaton ja siirrettävä tiedostomuoto. PDF:tä käytetään pääasiassa sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. PDF-tiedostot ovat riippumattomia tulostimen ja näytön tarkkuudesta, verrattuna esimerkiksi PostScriptiin.

Perforointi

Perforointi, eli rei'itetty linja, joka helpottaa taittamista ja repeämistä. Lue lisää perforoinnista.

Purkusuunnan määrittely

Purkusuunnan määrittely viittaa siihen, kuinka päin tarran tulee tulla ulos rullasta. Yleensä tämä viittaa tekstin lukusuuntaan etiketissä.

PMS (Pantone matching system)

Yksi merkittävimmistä ja hyödyllisimmistä värien määritystekniikoista on Pantone-järjestelmä, joka tunnetaan myös nimellä PMS (Pantone Matching System). Pantone-järjestelmää käytetään yksinomaan lisäväreinä. PMS-värit sekoitetaan ennen kuin ne painetaan, varmistaen, että lopullinen väripinta on tiivis ja painoväri vastaa haluttua värisävyä.

PPI, Pixels per inch

Kuvan tarkkuuden mitta, joka kertoo pikselimäärän yhdellä tuumalla. Usein sama asia ilmaitaan käyttäen yksikköä DPI, joka kertoo pistemäärän tuumalla.

Puhtaaksileikkaus

Painotuotteen leikkaaminen lopulliseen kokoon ja muotoon.

Painosanasto jakaja

R

Raakakoko

Puhtaaksileikkaamaton paperin koko

Rainan leveys

Rainan leveys, eli taustapaperin kokonaisleveys.

Rasterointi

Toimenpide, jossa skannatun valokuvan eri sävyt muunnetaan erikokoisiksi rasteripisteiksi, mahdollistaen kuvan painamisen painoprosessissa.

Release-arvo

Release-arvo, eli irtoamiskyky pohjapaperista tai taustapaperista.

Repro (prepress)

Painoa edeltävät ja valmistelevat toimenpiteet.

Resoluutio

Lukutarkkuus eli vierekkäisten tai perättäisten luku- tai väripisteiden määrä tietyllä etäisyydellä, katso Ppi, Lpi, Dpi.

RFID

Radio Frequency IDentification RFID, eli langaton tekniikka viestintään tuotteen etiketin tai logistiikkayksikön kanssa. Tämä sijoitetaan etiketin alle liimapuolelle.

RGB

Kolmivärijärjestelmä, jota käytetään muun muassa tietokoneen näytöissä. Siinä kuvan värit toistetaan käyttämällä kolmea perusväriä: R = Red (punainen), G = Green (vihreä) ja B = Blue (sininen).

Roskaväli

Roskaväli, eli tyhjä tila etikettien välissä.

Rullaus

Rullaus, jota voidaan kutsua myös kelaukseksi. Rullauksen suunta määrää, kuinka etiketit kelataan toimitusta varten. Etiketit voivat olla rullassa joko sisä- tai ulkopuolella.

Painosanasto jakaja

S

Silikoni

Silikoni on taustapaperissa oleva aine, joka estää etiketin tarttumisen pysyvästi taustapaperiin.

Silkkipaino, seripaino

Silkkipainossa väri siirtyy seulakankaan läpi etikettimateriaaliin. Tätä menetelmää ei yleensä käytetä pienikokoisiin nelivärisiin tarroihin eikä suuriin painosmääriin.

Sleeveri

Sleeveri on etikettimuoto, jota joskus kutsutaan myös "kutiste-etiketiksi". Se vedetään pakkauksen päälle kuin sukka.

Spottiväri, kohdeväri, lisäväri

Spottivärejä käytetään, kun halutaan käyttää tarkkoja ja mahdollisesti poikkeavia tehostevärejä, esimerkiksi logoissa tai yritysgrafiikassa.

Stanssaus

Paperin muotoonleikkaus. Lue lisää stanssauksesta.

Sublimaatio

Väriaineen siirtäminen erillisiltä värikalvoilta vedospohjalle.

Syvätä

Tehdä kuvalle tai elementille ns. syväyspolku (clipping path). Syväyspolulla viitataan vektorimaskiin, jolla kuvan tausta poistetaan.

Painosanasto jakaja

T

Taitettu nippu

Etikettiarkit, jotka on taiteltu nippuun.

Taustapaperi

Taustapaperia kutsutaan myös pohjapaperiksi tai suojapaperiksi. Se voi olla valmistettu myös muovista. Taustapaperi on materiaali, johon tarrat ovat kiinnitetty ennen niiden kiinnittämistä varsinaisiin tuotteisiin.

TIF, TIFF

Tag Image File Format. Yleinen kuvatiedostomuoto.

Täyteaineet, fillerit

Yleensä valkoinen pigmentti, joka sekoitetaan paperimassaan parantamaan vaaleutta.

Painosanasto jakaja

U

Uusintatilaus

Uusintatilaus tarkoittaa aiemman tilauksen toistamista ilman muutoksia.

UV-lakka

Ultraviolettivalolla kuivatettava yleensä kirkaspintainen lakka.

Painosanasto jakaja

V

Vedos

Painotyötä vastaava testituloste, joka tehdään ennen suuren erän painamista.

Värierottelu

Prosessi, jossa värillisen kuvaoriginaalin osavärit erotellaan neljään värialueeseen (C = syaani, M = magenta, Y = keltainen, K = musta), sopivaksi neliväripainokoneelle. Lisäksi säädellään kuvan värit siten, että ne toistuvat alkuperäisen kaltaisina valitulla paperilla.

Värikorjaus

Toimenpide, jolla muokataan kuvan värejä.

Värinhallinta

Kokonaisjärjestelmä, joka kattaa kalibroinnin ja säädöt kuvanlukulaitteistossa, väriseparoinnissa, näyttöjen ja tulostuslaitteiden esityksessä.

Värintarve

Kuvailee kuinka paljon painoväriä paperi kuluttaa. Värintarve ilmoitetaan värimääränä (grammaa per neliömetri), joka tarvitaan tietylle paperille halutun värisyvyyden saavuttamiseksi.

Mietityttääkö jokin?

Jätä yhteydenottopyyntö ja mietitään sitä yhdessä.

Mietityttääkö jokin?

Pistä meille viestiä, niin mietitään yhdessä.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
Evästeet eli keksit