Vastuullisuus

Vastuullisuus alkaa luotettavuudesta, rehellisyydestä ja avoimuudesta. Me haluamme olla luottamuksesi arvoinen ja rakentaa yhdessä maailmaa, jonka voi hyvillä mielin jättää jälkipolville.

ISO 9001 Sertifikaatti
ISO 9001 Sertifikaatti

Menestyksen polku kuljetaan yhdessä!

Vastuullisuus ainesmestareilla

Hienoja asioita ja onnistumisia työelämässä ei kukaan tee yksin, ne tehdään aina porukalla. Ainesmestareilla on upea porukka töissä ja meillä on mahtavia asiakkaita.Kehitetään tuotteita ja palveluitamme yhdessä asiakkaiden kanssa - se palvelee kokonaisuutta ja auttaa molempia kehittymään parhaiten.

Mitä vastuullisuus meille merkitsee

Luotettavuus, Rehellisyys, Avoimuus

Luotettava ja reagoiva kumppani. Kehitetään yhteistyössä ratkaisuja ja palvelumallia asiakkaan parhaaksi. Toiminta ja valmistus ovat viranomaisten vaatimusten mukaisia, sekä noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Työtapamme ja työntekijämme

Ammattimaisesti toimivat työntekijämme ovat toimintamme selkäranka. Rakennamme yrityskulttuuria, jossa kunnioitamme toisiamme, toimimme ammattimaisesti ja teemme asiat ammattiylpeydellä. Noudatamme työlainsäädäntöä ja kunnioitamme työehtosopimuksia.  

Sitoudumme turvallisen työympäristön ylläpitämiseen ja tarjoamme laajat työterveyspalvelut työntekijöillemme. Käytämme anonyymia ilmoituskanavaa epäkohtien ilmoittamiseen ja käsittelemme ilmoitukset luottamuksellisesti.    

Kohtelemme työntekijöitämme tasa-arvoisesti. Kunnioitamme ihmis- ja työoikeuksia* sekä monimuotoisuutta. Emme hyväksy syrjintää tai häirintää.  

Kannustamme työntekijöitämme ilmaisemaan urakehitystoiveitaan ja kiinnostuksen kohteitaan liittyen työhön ja työnkuvaan. Pidämme yllä henkilöstömme osaamista eri tehtävissä säännöllisten koulutusten avulla.  

Liiketoimintamme ja laatu

Avoimuus, ammattimaisuus ja toisten kunnioittaminen ovat yrityksemme arvoja. Noudatamme toimintaamme koskevia lakeja ja määräyksiä. Liiketoimintamme perustuu rehellisyyteen, lahjomattomuuteen, luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen. Odotamme myös, että toimittajamme jakavat samat arvot kansamme.

Asiakkaidemme tietojen ja tuotteiden suojelu on meille ensiarvoisen tärkeää.  Sitoudumme reiluun kilpailuun ja noudatamme kilpailulakeja.  Käsittelemme asiakkaidemme ja henkilökuntamme tietoja tietoturvakäytäntöjemme mukaisesti. Huolehdimme siitä, että täytämme aina asiakkaiden kanssa sovitut, tuotteen laatuun ja tuoteturvallisuuteen liittyvät toiveet ja vaatimukset, kuten elintarvikelaatuisten materiaalien, värien ja liimojen käytön.

Olemme sitoutuneet laadun jatkuvaan seurantaan ja seurantakäytäntöjen kehittämiseen, joiden avulla varmistamme laadun pysyvyyden tuotteissamme.  Tuotantovälineet ja menetelmät vastaavat toimintamme vaatimuksia ja uusimme koneita ja laitteita aina tarpeen vaatiessa.  

Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen rakentamalla, sertifioimalla ja noudattamalla ISO 9001 -toimintajärjestelmää.  

Ympäristö

Pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia.  Pyrimme tuotannossamme ympäristöystävällisiin toimintatapoihin ja käyttämään ympäristöystävällisiä tuotantolaitteita.  

Edistämme kestävää kulutusta kertomalla asiakkaillemme toimittamiemme materiaalien kierrätettävyydestä, kertomalla nettisivuillamme materiaalien ympäristönäkökohdista ja kouluttamalla myynnin henkilöitä materiaalien ympäristönäkökohdista.  Materiaalien ja tuotantolaitteiden hankintakriteereissä huomioimme myös ympäristönäkökohtia.  

Sertifikaatit

ISO 9001 Sertifikaatti

Bureau Veritas on sertifioinut ISO 9001:2015
laadun­valvonta­järjestelmämme! 

Tästä jatkuu järjestelmällinen työ toiminnan ja laadun jatkuvalle parantamiselle.

Bureau Veritasin myöntämä sertifikaatti on arvokas resurssi sekä maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu erinomaisuuden ja menestyksen symboli. Sertifikaatti todentaa organisaation sitoutumisen johtamisjärjestelmän tehokkaaseen käyttöönottoon sekä jatkuvaan parantamiseen.

Myönnetty sertifiointitunnus ilmentää ammattitaitoa ja luottamusta sekä tuottaa lisäarvoa organisaatiolle.

Laadunhallintajärjestelmää rakennettaessa on tarkasteltava organisaation henkilöstöä, palveluja, koulutusta, laitteita ja tiloja, ja määriteltävä niiden roolit laatutavoitteiden saavuttamisessa. Laadunhallintajärjestelmä kattaa kaikki ne toiminnot, prosessit ja resurssit, joita organisaatio tarvitsee tavoitteidensa saavuttamiseen.

Standardin käyttäjien mukaan ISO 9001 auttaa:

  • yhdistämään laatujohtamisen osaksi strategiaa ja toiminnansuunnittelua
  • lisäämään johdon sitoutumista
  • kannustamaan henkilöstöä osallistumaan laadun kehittämiseen
  • parantamaan kilpailukykyä kehittämällä resurssitehokkuutta ja karsimalla kustannuksia
  • tuottamaan tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaidenvaatimukset nyt ja tulevaisuudessa
  • parantamaan asiakastyytyväisyyttä
  • lisäämään toiminnan luotettavuutta

ISO 9001 Sertifikaatti

Ainesmestareille pronssitason luokitus kansainvälisessä EcoVadis -vastuullisuus­arvioinnissa

Vastuullisuusarvioitsija EcoVadis on myöntänyt Ainesmestareille pronssitason luokituksen vastuullisuustyöstä. EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta neljällä osa-alueella: ympäristö ja ilmasto, työntekijät ja ihmisoikeudet, eettiset toimintatavat sekä kestävä hankinta. 

Vuonna 2007 perustettu EcoVadis on yksi maailman suurimmista vastuullisuusarviointien tekijöistä, joka arvioi yrityksiä yli 200 toimialalta yli 160 maasta. Arviointi toteutetaan yritysten täyttämän kyselyn sekä EcoVadisin analysoiman kattavan dokumentaation pohjalta. Menetelmät perustuvat kansainvälisiin kestävän kehityksen standardeihin, kuten GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative), YK:n Global Compact -aloitteeseen sekä ISO 26000 -standardiin. Riippumatonta arviointia valvoo kansainvälinen tieteellinen komitea.

Arviointi osoittaa, että Ainesmestareiden suunta on oikea. Tulevina vuosina vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään. Vastuullisuustyötä jatketaan kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti kohti korkeampia sijoituksia.

Kymmenet tuhannet yritykset tekevät yhteistyötä EcoVadisin kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi. EcoVadis on alansa johtava toimija erityisesti toimittaja-arvioinneissa.

ISO 9001 Sertifikaatti

Olemme Suomen vahvimpien joukossa

Suomen Vahvimmat -sertifikaatin ansainnut yritys on vakaa Suomalainen menestyjä. Sertifikaatti on merkkinä yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Ainesmestarit ovat päässeet korkeimpaan platina luokkaan.


Ympäristö-vastuullisuus

Ympäristö on iso osa vastuullisuutta. Näiden tekijöiden kautta pidämme huolen Ainesmestarien ympäristövastuullisuudesta.

Kokonaisvaikutus

Pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia kokonaisuudessaan. Toimintamme kaikkia osa-alueita tarkastellaan tästä näkökulmasta.

Tuotanto ja laitteisto

Pyrimme tuotannossamme ympäristöystävällisiin toimintatapoihin ja käyttämään ympäristöystävällisiä tuotantolaitteita.  

Kestävistä vaihtoehdoista kertominen

Edistämme kestävää kulutusta kertomalla asiakkaillemme toimittamiemme materiaalien kierrätettävyydestä, kertomalla nettisivuillamme materiaalien ympäristönäkökohdista ja kouluttamalla myynnin henkilöitä materiaalien ympäristönäkökohdista.

Materiaalit

Materiaalien ja tuotantolaitteiden hankintakriteereissä huomioimme myös ympäristönäkökohtia.  

Ota rohkeasti yhteyttä!

Pistä rohkeasti viestiä, niin jutellaan lisää. Emme hyökkää kimppuusi kuin hyeenat. Katsotaan voimmeko olla avuksi ja vähintäänkin opit mitä projektisi vaatii. Voit myös pyytää suoran tarjouksen Tarjouspyyntö-sivun kautta.

Viivi Kareinen
Viivi Kareinen
Asiakaspalvelu
050 344 3738
asiakaspalvelu@ainesmestarit.fi
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
Evästeet eli keksit